meer handige tools

Leestekens toetsenbord

Een leesteken is een teken dat in tekst gebruikt wordt om de leesbaarheid te verbeteren. Volgens het woordenboek is het nut van een leesteken het vergemakkelijken van de juiste lezing van een zin door bijvoorbeeld: punten, komma's, vraagtekens en dergelijke. Een leesteken is onderdeel van de schrijftaal en wordt door iedereen vaak gebruikt. Soms geeft een leesteken aanwijzingen over de betekenis en uitspraak van een zin. De verzameling en het gebruik van leestekens heet interpunctie.

Gebruik van leesteken

Over het algemeen schrijft je vóór een leesteken geen spatie en erachter wel. Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals bij haakjes en aanhalingstekens en aan het begin van een tekst. Een gedachtestreepje wordt soms met, en soms zonder spaties aan weerszijden geschreven. Leestekens zijn makkelijk te gebruiken met een toetsenbord aan je computer. Op de toetsen staan vaak de icoontjes van de verschillende leestekens. Bijzondere leestekens zijn vaak te benaderen met een sneltoets via een alt-code. Daarnaast kun je vaak met een combinatie met de 'shift-toets' een leesteken benaderen. Sommige toetsenborden hebben een 'Fn' toets waarmee de optionele leestekens zijn te benaderen. Op deze website kun je een overzicht van bijzondere leestekens vinden en makkelijk gebruiken.
leestekens toetsenbord
Alt toetsenAlt tekensSpeciale tekens