meer handige tools

Speciale tekens op je toetsenbord

Je toetsenbord kan veel meer tekens genereren als dat er toetsen zijn. Hiervoor gebruikt je sneltoetsen. Alt codes zijn een combinatie van de Alt-toets en numerieke codes voor het invoeren van karakters en symbolen als speciale tekens. Ze worden vaak gebruikt om speciale tekens en symbolen snel en gemakkelijk in te voeren. Alt codes kunnen worden gebruikt in programma's zoals Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, enzovoort. Sommige van de symbolen die met Alt codes kunnen worden ingevoerd, zijn ✓ ✗ ✓ ✓ ♥ ♦ ♣ ♠ • ◘ ○ ◙ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼ ► ◄ ↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲ ▼ ⌂ ¢ £ ¥ ₧ ƒ ñ Ñ ª º ¿ ® ¬ ½ ¼ ¡ « » ⌠ ⌡ ≈ ° · √ ⁿ ■ € ‘ „ … † ‡ ‰ Š ‹ Œ Ž ‘ ’ “ ” — ™ š › œ ž Ÿ ¤ ¦¨ © ¯ ² ³ ´ · ¸ ¹ ¼ ½ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Ð Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ò ó ô õ ö ÷ ø ú û ü ù ý þ ÿ.

Alt codes zijn een handige manier om tekens en symbolen snel en gemakkelijk in te voeren. Ze worden vaak gebruikt in programma's zoals Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, enzovoort. Met behulp van Alt codes kunnen gebruikers speciale tekens en symbolen invoeren die anders moeilijk.

Klik hier voor de alt toetsen van speciale tekens.
Alt toetsenAlt tekensSpeciale tekens